Interpooling by Intervention

Re-integratie en outplacement & arbeidsparticipatieprojecten

Interpooling by Intervention is begonnen in de jaren 90 als re-integratie en outplacementbureau. We hebben een totaalpakket van diensten op het gebied van arbeidsbemiddeling, dit bestaat o.a. uit outplacement voor bedrijven en werkzoekenden, re-integratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter, re-integratie voor uitkeringsgerechtigden (UWV heeft contracten met ons afgesloten, IRO’s) en jobcoaching (ook achteraf bij plaatsing op de werkvloer).

Sinds de overname van BKA Projecten in 2007 heeft Interpooling ook de expertise in huis voor het ontwikkelen en uitvoeren van diverse arbeidsparticipatieprojecten voor specifieke doelgroepen. Inmiddels worden deze projecten door het hele land met succes uitgevoerd.

We kenmerken ons door een duidelijk mensgerichte aanpak: de werkzoekende staat centraal.
We kijken samen met de persoon naar de toekomst en zijn mogelijkheden en gaan niet van het ‘oude CV’ en arbeidsverleden uit. Het interessegebied van de cliënt is van belang, zijn/haar competenties, scholing, de financiële situatie en zeker ook de gezins- en thuissituatie.
De gesprekken voeren we dan ook bij de werknemer thuis, om zo een compleet mogelijk beeld te krijgen. Met dit persoonlijk profiel zoeken we naar een nieuwe functie die optimaal aansluit bij de persoon en zijn/haar situatie.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de nieuwe medewerker in de beginfase niet aan zijn/haar lot wordt overgelaten en door middel van coaching zorgen wij ervoor dat de werknemer eerder vertrouwd is met het werk en de omgeving. Deze begeleiding is voor zowel de werknemer als werkgever zeer effectief (duurzame plaatsing).
Als laatste kenmerk noemen we onze no cure – no pay werkwijze. Dit blijkt voor veel bedrijven een aantrekkelijk uitgangspunt te zijn en niet voor niets hebben we al jarenlang een plaatsingspercentage van 80%.